Brukarrevisioner

Jag har gjort brukarrevisioner i RSMH:s regi. Riksförbundet för social och mental hälsa fick pengar av Allmänna arvsfonden för att göra detta. Själv medverkade jag vid två revisioner, den ena var en kommunal verksamhet och det andra var en psykiatrisk vårdenhet där majoriteten av brukarna/patienterna hade en psykossjukdom.

En brukarrevision görs av brukare som återhämtat sig. Vi har tidigare själva hört till liknande verksamheter och vi är utskickade för att granska verksamheten och samla in vad personerna som går där tycker som sin vård/sitt boende eller sysselsättning. Det görs med intervjuer eller enkätet och observationer på plats.

Vill du veta mer om Brukarrevisionsprojektet och kanske göra en på din arbetsplats, så kontakta gärna RSMH. Mer information finns på NSPH:s webbplats: Brukarrevisionsprojektet.

Min medverkan i boken
När brukarrevisionsprojektet var klart så summerades erfarenheterna ihop i en bok som heter Handbok för brukarstyrd brukarrevision – när egen erfarenhet bidrar till utveckling som kom ut i november 2018. Medverkande i boken är bland annat: Isabella Canow, Fredrik Gothnier, Leena Kuusipalo, Jimmie Trevett, Nettan Wall och jag. Redaktör var Anna Fredriksson och förordet är skrivet av Christian Dahlström.

Mitt kapitel i boken handlar om mina erfarenheter från de två brukarrevisionerna som jag var med och gjorde. Det heter: Roligast var att ledningen redan bestämt sig för en förändring. Boken kan beställas gratis från RSMH:s kansli.

Exempel på rapporter:
Jag och några till gjorde en brukarrevision hos Västerorts aktivitetscenter 2015 där jag till och med skrev själva rapporten. Den finns på nätet på NSPH:s webbplats: Rapport brukarrevision på Västerorts aktivitetscenter. Rapporten där jag medverkade som brukarrevisor 2016 finns här:  Rapport Brukarrevision av Prima Gröndals Psykosmottagning.

 

%d bloggare gillar detta: