Annat skriveri

Tidskriften för Svensk Psykiatri
Jag har skrivit en krönika i Tidskriften för Svensk Psykiatri (nr 2 2017) som ges ut av Svenska Psykiatriska Föreningen om relationen patienter har med sin psykiatriker: Vem ansvarar för vårdrelationen?

Empati
Jag har skrivit en artikel om att vara en dålig förälder i tidningen Empati (nr 2 2017) som ges ut av Schizofreniförbundet: Mina barn har varit tappra.

Tidningen Revansch som ges ut av Riksförbundet för social och mental hälsa
Artikeln i nr 2 2017 handlar om Suzanne Ostens film Flickan, mamman och demonerna som har inspirerats av regissörens egen uppväxt med en mamma som hade schizofreni: Film öppnar för skolsamtal.

Debattartikel i Journalisten:
Fortfarande är det vanligt att man skriver om kändisars psykiska problem och livskriser under vinjetter som nöje: Är det underhållning när människor inte mår bra?

Tidningen Memento:
Har vi den lugna och behärskade döden som ideal? Eller ”får” man dö plötsligt hur som helst? Jag har skrivit en krönika i tidningen Memento (nr 3 2015), som ges ut av Sveriges Begravningsbyråers förbund: Måste vi till och med dö fint?

KajutlampanSjöfartstidningen:
Jag har skrivit om min bonuspappa Björn under vinjetten Kajutlampan i Sjöfartstidningen (nr 8 2015): Jag öppnade dörren till däck – allt var bara rök, eld och vatten. Han överlevde förlisningen av tankfartyget Seven Skies på indonesiskt vatten 1969.

Annonser