Föreningar och frivilligorganisationer

ANBO, Anhörigföreningen Borderline     www.anbo.se

Autism- och Aspergerförbundet     www.autism.se

BRIS, Barnens rätt i samhället     www.bris.se

Brottsofferjouren     www.brottsofferjouren.se

Fountain House     www.fountainhouse.se

Frisk & Fri, Riksföreningen mot ätstörningar     www.friskfri.se

Frälsningsarmén     www.fralsningsarmen.se

Hjärnkoll     www.nsph.se/hjarnkoll

Hopp, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp     www.hopp.org

IFS, Intresseföreningen för schizofreni och andra psykossjukdomar     www.ifscs.se

Jourhavande medmänniska     www.jourhavande-medmanniska.com

KRIS, Kriminellas revansch i samhället     www.kris.a.se

Majblomman     www.majblomman.se

Maskrosbarn, för ungdomar med psykiskt sjuka föräldrar (som också kan ha ett missbruk/dubbeldiagnos)     www.maskrosbarn.org

Mind, en ideell förening som driver Självmordsupplysningen, Föräldratelefonen och Äldretelefonen     www.mind.se

Nationella hjälplinjen     www.1177.se/hjalplinjen

NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa     www.nsph.se

Psykiatrifonden är en ideell nationell fond (med 90-konto) som samlar in medel till forskning inom hela det psykiatriska fältet och arbetar med att ta bort stigma kring psykiska sjukdomar    www.psykiatrifonden.se

Riksförbundet Attention     www.attention.se

Riksföreningen Balans, för dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder – och för närstående     www.balansriks.se

RFHL, Riksföreningen för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende     www.rfhl.se

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter     www.rfsl.se

RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa     www.rsmh.se

Rädda Barnen     www.rb.se

Röda Korset     www.redcross.se

Schizofreniförbundet     www.schizofreniforbundet.se

SHEDO,  Self Harm and Eating Disorders Organisation     www.shedo.se

SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd     www.spes.se

Stockholms stadsmission     www.stadsmissionen.se

Suicide Zero     www.suicidezero.se

Svenska kyrkan     www.svenskakyrkan.se

Svenska OCD-förbundet Ananke     www.ocdforbundet.se

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld     www.unizon.se

War Child     www.warchild.se

ÅSS, Svenska  Ångestsyndromsällskapet     www.angest.se

%d bloggare gillar detta: